เอบาร่า ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

เอบาร่า

เอบาร่า ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีให้เลือกหลากหลายและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มใบพัดเฟือง ปั๊มดูดเอง ปั๊มชนิด Inline ปั๊มน้ำหลายใบพัด ปั๊มน้ำเพลาลอย ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน และปั๊มจุ่ม

ปั๊มหอยโข่งขนาดมาตรฐานที่เหมาะสำหรับใช้ สูบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปั๊มน้ำภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วย ปั๊มน้ำชนิดหน้าแปลน ปั๊มน้ำชนิดเกลียว ตามลักษณะของช่องต่อน้ำ

เป็นปั๊มที่ประกอบด้วยเฟืองสองตัวหมุนขบกันในห้องสูบของเหลวจากทางดูดจะไหลเข้าไปอยู่ในร่องเฟืองซึ่งจะหมุนและพาของเหลวเข้าไปสู่ทางจ่าย ซี่ของเฟืองซึ่งอยู่ชิดกับผนังของห้องสูบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนมาสู่ทางดูดได้ เมื่อมาถึงทางจ่ายแล้วร่องเฟืองซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ก็จะถูกแทนที่ด้วยเฟืองอีกตัวหนึ่งซึ่งขบกันสนิทจนของเหลวไม่สามารถไหลผ่านฟันเฟืองไปสู่ทางดูดได้

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่า ปั๊มน้ำที่สามารถล่อน้ำได้เอง ซึ่งการใช้งานปั๊มน้ำโดยทั่วไป เราจะต้องล่อน้ำ โดยการเติมน้ำลงในปั๊มเพื่อให้มีน้ำเต็มระหว่างปั๊มลงไปถึงปลายท่อดูดน้ำเพื่อการดูดที่เต็มประสิทธิภาพแต่ปั๊มลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงในปั๊มในครั้งต่อไป

เป็นประเภทของปั๊มที่แบ่งตามแนวการไหลของน้ำ ปั๊มน้ำชนิดนี้ทางน้ำเข้าและออกอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกัน ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

หากเราแบ่งปั๊มน้ำตามจำนวนครั้งในการปั๊ม ปั๊มน้ำแบบ Multistage ก็คือปั๊มน้ำที่มีความสามารถปั๊มน้ำหลายๆครั้ง โดยใช้ใบพัดมากกว่า 1 ใบช่วยในการส่งน้ำ ภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วยปั๊มน้ำชนิดแนวตั้ง และปั๊มน้ำชนิดแนวนอน

ปั๊มน้ำในลักษณะนี้ จะมีส่วนที่แยกกันระหว่างมอเตอร์กับตัวปั๊มโดยสามารถถอดส่วนใดส่วนหนึ่งไปบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดเพลาหรือมอเตอร์ทั้งอัน

บูสเตอร์ปั๊ม คือระบบเสริมแรงดันสำหรับกระจายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วยการรักษาแรงดันภายในระบบให้มีความคงที่ สม่ำเสมอโดยอาศัยการทำงานของสวิทย์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน

ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มที่สามารถใช้สูบน้ำได้เลย ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในงานระบายน้ำ เช่นการสูบน้ำออกจากบ่อ การระบายน้ำท่วม

 • MD32-160/2.2M 2สาย ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน

  ปั๊มน้ำหอยโข่ง มาตรฐาน DIN 24255 เรือนปั๊มเหล็กหล่อ สำหรับ Water
  Boosting,
  Heating System, Air-conditioning, Washing System และ งานอุตสาหกรรม

  ราคา ฿25,550.00บาท
 • CMA-0.5M(0.5HP2สาย)ปั๊มหอยโข่ง

  ปั๊มน้ำหอยโข่ง เรือนปั๊มเหล็กหล่อ สำหรับ Pressure Booster,
  ระบบการให้น้ำขนาดเล็ก
  งานเกษตรกรรม และ งานอุตสาหกรรม

  ราคา ฿4,780.00บาท
 • CDX-70/05 3สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

  ราคา ฿8,680.00บาท
 • CDXM-70/05 2สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

  ราคา ฿8,580.00บาท
 • DWC-N 300/1.1 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดปิด สแตนเลสเกรด 304 เหมาะกับงานสูบส่งทั่วไป
  ระบบความเย็นและระบบน้ำร้อน Chiller ต่างๆ

  ราคา ฿21,160.00บาท
 • DWO150 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเปิด สแตนเลสเกรด 304 เหมาะกับการใช้งานล้องผัก เนื้อ ปลา ฯลฯ
  สามารถใช้งานล้างผิวชิ้นหรือกล่องโลหะ ใช้ในระบบล้างขวด ถัง ลัง ภาชนะแก้ว ฯลฯ
  สามารถนำไปติดตั้งในสายการผลิต เช่น ในระบบล้าง ในห้องพ่นสี ในเครื่องล้างชาม และสามารถใช้ส่งของเหลว

  ราคา ฿20,100.00บาท
 • PRA-0.50M(0.5HP2สาย)ปั๊มน้ำหอยโข่ง

  ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง เหล็อหล่อ เหมาะสำหรับการใช้งาน ในระบบน้ำในที่พักอาศัย ในระบบล้าง
  ใช้ประกอบในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว ส่งน้ำไปยัง Boiler
  ขนาดเล็กและในการสูบน้ำสะอาดทั่วไป

  ราคา ฿4,200.00บาท
 • AGA-0.60M(0.6HP 2สาย)ปั๊มน้ำหอยโข่ง

  ปั๊มน้ำแบบดูดเอง (Self Priming) เหล็กหล่อ สำหรับใช้งานในที่พักอาศัย
  Pressure Boosting งานทำความสะอาดทั่วไป

  ราคา ฿6,540.00บาท
 • JEXM-100 1 HP 2สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำแบบดูดเอง (Self Priming) สแตนเลส 304 เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย ในการเกษตร
  ในสวน ใช้ล้างรถ ระบายน้ำออกจากสระ และการสูบส่งน้ำทั่วไป

  ราคา ฿9,170.00บาท
 • JEX-100 1 HP 3สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำแบบดูดเอง (Self Priming) สแตนเลส 304
  เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย ในการเกษตร
  ในสวน ใช้ล้างรถ ระบายน้ำออกจากสระ และการสูบส่งน้ำทั่วไป

  ราคา ฿9,560.00บาท
 • LPS-25/15M 2สาย ปั๊มแสตนเลส IN-LINE

  ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส เกรด 304 เหมาะกับงาน Chiller ระบบปรับอากาศ
  ระบบน้ำร้อน และงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงดันต่ำ

  ราคา ฿21,650.00บาท
 • EVM3-7N5-0.75 1 HP ปั๊มน้ำแสตนเลสตั้ง

  ปั๊มน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง ส่วนปั๊มทำจากสแตนเลส เกรด 304 จึงทนทาน
  เสียงเงียบ และดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการสูบส่งน้ำทั่วไป
  ทั้งในที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค การเกษตร ระบบอุตสาหกรรม
  การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง โรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบชลประทาน
  ระบบล้างต่างๆ

  ราคา ฿50,410.00บาท
 • CDA-1.00M(1HP 2สาย)ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
  การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
  สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  ราคา ฿9,270.00บาท
 • ENR 32-200B ปั๊มเพลาลอย

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากเหล็กหล่อ
  การใช้งานโดยทั่วไป (Applictions)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากมาตรฐานยุโรป (DIN Standard)
  ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) แบบ Back Pull Out
  คือ สามารถถอดไปบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้อง
  ถอดเพลาหรือมอเตอร์ สามารถเลือกติดตั้งประกอบพร้อมมอเตอร์
  1450 rpm หรือ 2900 rpm ได้ เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย (Domestic applications)
  - งานสูบน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial applications)
  - งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
  - งานระบบดับเพลิง
  - งานระบบชลประทาน

  ราคา ฿32,180.00บาท
 • ชุด BOOSTER 1 PUMP CDX-120/12 OUTDOOR

  ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure Booster Pump set)
  - ชุดตู้ควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงาน เอบาร่าโดยตรง
  - ใช้สำหรับเพิ่มแรงดัน , รักษาแรงดันคงที่
  - ประหยัดค่าไฟฟ้า โดยลดความถี่ ON/OFF ของเครื่องสูบน้ำ
  ด้วยระบบ Flow switch
  - มีทั้งแบบควบคุมด้วยปั๊ม 1 ตัวและ 2 ตัว

  ราคา ฿67,280.00บาท
 • RIGHT-75MA 2สาย ปั๊มน้ำแสตนเลส

  ปั๊มจุ่ม สามารถใช้งานสูบส่งน้ำสกปรก แม้กระทั่งน้ำที่มีเศษของแข็งแขวนลอย หรือเส้นใยปะปนอยู่
  สามารถใช้งานสูบน้ำทิ้ง สูบของเหลวจากถังเก็บของเสียหรือถังอุจจาระ
  หรือใช้ในระบบสูบส่งน้ำเสียอัตโนมัติ มีสายไฟฟ้าชนิด H07 RN-F ยาว 10 เมตร สามารถเลือกทั้งรุ่นที่มีสวิ

  ราคา ฿14,090.00บาท
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดแค็ตตาล๊อก
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว